Opłaty

Opłaty

0
Niskie miesięczne czesne płatne w 12 ratach
0
Dzienna stawka żywieniowa

W ramach czesnego oferujemy szereg zajęć dodatkowych:

1. Dodatkowe 3 godz. j. angielskiego ujęte w planie tygodniowym.
2. Dodatkowe 2 godz. drugiego języka obcego (hiszpański, niemiecki, francuski) ujęte w szkolnym planie nauczania.
3. Zajęcia logopedyczne 1 godz. tygodniowo
4. Zajęcia sportowo-korekcyjne 1 godz. tygodniowo
5. Koło matematyczno-informatyczne 1 godz. tygodniowo
6. Gry i zabawy po angielsku.

Super szkoła! Jestem bardzo zadowolony ze współpracy z nauczycielami. Nie muszę martwić się gdzie wysłać syna na zajęcia dodatkowe, bo wszystkie są na miejscu w szkole.
Tomek
Rodzic