Oferta

Oferta

Oferta Prywatnej Szkoły Podstawowej językowo-Sportowej w Skarżysku-Kamiennej

1.  Zapisy są przyjmowane na podstawie złożonej karty zgłoszenia, gotowości szkolnej( jeśli dziecko uczęszczało do przedszkola), rozmowy dyrektora z rodzicami oraz rozmowy kwalifikacyjnej dziecka z zespołem kwalifikacyjnym złożonym z psychologa, pedagoga i nauczyciela nauczania wczesnoszkolnego.

2. Dyrektor może nie przyjąć ucznia do szkoły, jeśli szkoła nie jest w stanie zapewnić odpowiednich warunków nauczania i wychowania.

3. Przyjęcie dziecka do szkoły następuje na podstawie umowy cywilnoprawnej o naukę  zawieranej pomiędzy rodzicami (opiekunami) a dyrektorem szkoły.

4. Szkoła nie posiada swojego rejonu szkolnego i przyjmuje uczniów, których rodzice godzą się na odpłatne nauczanie.

5. Klasy liczące 16/20 osób.

6. Staranny dobór programów nauczania poszczególnych zajęć edukacyjnych.

7. Zwiększony wymiar zajęć z języków obcych (j. angielski 5 razy w tygodniu, drugi język obcy 2 razy w tygodniu).

8. Zajęcia komputerowe prowadzone w nowocześnie wyposażonej pracowni z dostępem do Internetu.

9. Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych.

10. Zapewniamy uczniom wyjazdy na wycieczki, do kina, do teatru

  • Świetlica szkolna czynna w godz. 7.00-17.00.
  • Pedagog szkolny (do dyspozycji rodziców)
  • Obiady ok. godz. 13.00 bez śniadania i podwieczorku

Oprócz zajęć obowiązkowych ujętych w szkolnym planie nauczania oferujemy:

Dodatkowe zajęcia BEZPŁATNE:

1. Dodatkowe 3 godz. j. angielskiego ujęte w planie tygodniowym.
2.Dodatkowe 2 godz. drugiego języka obcego (hiszpański, niemiecki, francuski) ujęte w szkolnym planie nauczania.
3. Zajęcia logopedyczne 1 godz. tygodniowo
4. Zajęcia sportowo-korekcyjne 1 godz. tygodniowo
5. Koło matematyczno-informatyczne 1 godz. tygodniowo
6. Gry i zabawy po angielsku.

Propozycje nieobowiązkowych zajęć dodatkowych płatnych:

1. Warsztaty tańca 1 godz. tygodniowo
2. Kółko szachowe 1 godz. tygodniowo
3. Kółko muzyczne 1 godz. tygodniowo śpiew, gra na instrumentach
4. Warsztaty artystyczne/teatralne 1 godz. tygodniowo
5. Sporty walki
6. Piłka nożna

Czesne płatne w 12 ratach po 150 zł

5/5