Programy nauczania

Szkolny Zestaw Programów Nauczania

Prywatnej Szkoły Językowo – Sportowej w Skarżysku – Kamiennej rok szkolny 2018/2019

Na podstawie: art.22a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz.U.2018.0.1457) ustalono Szkolny Zestaw Programów Nauczania na rok szkolny 2018/2019

Tytuł programu: ,,Ja i moja szkoła na nowo”

Autor: Jolanta Faliszewska, Grażyna Lech

Numer dopuszczenia: 845/1/2017 – cz. 1-3 oraz 845/2/2017 – cz. 4-5

Obowiązuje  w klasach: Klasa 1

Tytuł programu: ,,New English Adventure – Poziom 1”

Autor: Tessa Lochowski, Cristiana Bruni; Konsultacja: Mariola Bogucka

Numer dopuszczenia: 819/1/2017

Obowiązuje  w klasach: Klasa 1

Tytuł programu: ,,Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa”

Autor: Ks. S. Łabendowicz

Numer dopuszczenia: AZ-11-01/10-KR-1/11

Obowiązuje  w klasach: Klasa 1