Zajęcia pozalekcyjne

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

Oprócz zajęć obowiązkowych ujętych w szkolnym planie nauczania oferujemy:

Dodatkowe zajęcia 
BEZPŁATNE

1. Dodatkowe 3 godz. j. angielskiego ujęte w planie tygodniowym.
2. Dodatkowe 2 godz. drugiego języka obcego (hiszpański, niemiecki, francuski) ujęte w szkolnym planie nauczania.
3. Zajęcia logopedyczne 1 godz. tygodniowo
4. Zajęcia sportowo-korekcyjne 1 godz. tygodniowo
5. Koło matematyczno-informatyczne 1 godz. tygodniowo
6. Gry i zabawy po angielsku.

Nieobowiązkowe zajęcia 
DODATKOWO PŁATNE

1. Warsztaty tańca 1 godz. tygodniowo
2. Kółko szachowe 1 godz. tygodniowo
3. Kółko muzyczne 1 godz. tygodniowo śpiew, gra na instrumentach
4. Warsztaty artystyczne/teatralne 1 godz. tygodniowo
5. Sporty walki
6. Piłka nożna